1. خانه
  2. نوبت فوری دکتر رحمانی

نوبت فوری دکتر رحمانی

نکات مهم در نوبت فوری دکتر رحمانی

  • شماره را بدرستی وارد کنید
  • با شما تماس می گیریم
  • پرداخت ویزیت در مطب می باشد
  • 15 دقیقه قبل از نوبت، در مطب حاضر باشید

در صورت تاخیر در پاسخ ، با شماره پشتیبانی تماس بگیرید.

فهرست